2331029994

09:00 - 17:00

Συνεργαστείτε μαζί μας

Πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της Smarteching Education & της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Smarteching Education ως αποκλειστικός συνεργάτης της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, δημιουργεί δίκτυο συνεργατών που θα υλοποιούν, κατ' αποκλειστικότητα στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούνται, τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για παιδιά 6 έως 17 ετών.

Σε κάθε έδρα δήμου με πληθυσμό έως 70.000 κατοίκους θα επιλεγεί μόνο ένα εκπαιδευτήριο που θα έχει κατ' αποκλειστικότητα τα δικαιώματα:

Σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους θα επιλεγεί κατ’ αναλογία συγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευτηρίων. Αν ο πληθυσμός του δήμου ή η απόσταση μεταξύ των ενδιαφερομένων εκπαιδευτηρίων δεν επιτρέπει την ένταξη δύο εκπαιδευτηρίων στο δίκτυο των αποκλειστικών συνεργατών, θα επιλεγεί μόνο ένα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε σύντομες πληροφορίες για τα προγράμματα που διατίθενται και για τα οποία θα έχετε την αποκλειστικότητα να υλοποιείτε στην περιοχή σας, σε περίπτωση που αξιολογηθείτε θετικά. Χωρίζονται σε 4 ηλικιακές κατηγορίες, όπου η καθεμία περιλαμβάνει συγκεκριμένους κύκλους σπουδών.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να την κατεβάσετε, να τη συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στο info@smartech-edu.com μαζί με 2 φωτογραφίες της μεγαλύτερης αίθουσας που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τέλος εδώ θα βρείτε την εφαρμογή για τον υπολογισμό των εσόδων-κερδών.

Στον υπολογισμό των προσδοκώμενων μαθητών, λόγω της εμπειρίας μας, σας προτείνουμε να λάβετε υπόψιν ότι σχεδόν πάντα ο αριθμός των παιδιών που εγγράφονται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον προσδοκώμενο, λόγω του ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι αντικείμενο ραγδαία αναπτυσσόμενο, λόγω του ονόματος του Πανεπιστημίου και λόγω της οργανωμένης υποστήριξης που έχουν από την πλευρά μας.

Επίσης, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, δημιουργείτε ένα νέο πολυπληθές μαθητολόγιο στη ρομποτική, από το οποίο μπορείτε να τροφοδοτήσετε και τα άλλα σας μαθητολόγια.

Κάντε αίτηση