2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Arduino

Το Arduino είναι μια πρωτότυπη ανοικτή πλατφόρμα βασισμένη σε υλικό (μητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα) και λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη χρήση. Οι πλακέτες Arduino είναι ικανές να διαβάζουν διάφορες εισόδους και αισθητήρες και να τις επεξεργάζονται μέσα από ένα σύνολο εντολών στον μικροεπεξεργαστή της πλακέτας.

Tο Arduino αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον χώρο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, γι’ αυτό η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τα μαθήματα «Αυτοματισμοί και Ρομποτική (Arduino)» σε αρχάριους και προχωρημένους εκπαιδευόμενους.

Τα μαθήματα πραγματεύονται τις εξής ενότητες: