2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Arduino

Arduino l

Το Arduino αποτελεί ένα πρωτότυπο και προσαρμοστικό εργαλείο τεχνολογίας και προγραμματισμού. Συνδυάζει τις αρχές της ηλεκτρονικής, του αυτοματισμού, της μοντελοποίησης και άλλων συστημάτων τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες του Arduino I θα ασχοληθούν με την υλοποίηση Project συνδυάζοντας τον προγραμματισμό σε γλώσσα C και Proccessing με αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές και συστήματα αυτοματισμών.

Ηλικίες: Γυμνάσιο & Ενήλικες

Arduino 2

Οι συμμετέχοντες του Arduino II θα ασχοληθούν με το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων, δηλαδή με το Internet Οf Τhings (ΙοΤ).

Ηλικίες: Γυμνάσιο & Ενήλικες

Το Arduino είναι μια πρωτότυπη ανοιχτή πλατφόρμα βασισμένη σε υλικό (μητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα) και λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη χρήση.

Στην πλακέτα ανοικτού κώδικα υπάρχει ενσωματωμένος μικροελεγκτής και είσοδοι/έξοδοι. Ειδικότερα, μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωσή του σε άλλα κυκλώματα.

Στην πλακέτα του Arduino, επίσης, μπορούν να συνδεθούν διαφόρων ειδών στοιχεία, πλήθος αισθητήρων και επεκτάσεων, όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός αλλά και βηματικοί κινητήρες, LDE, οθόνες κλπ. Γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί η Wiring, η οποία εμφανίζει ομοιότητες με την γλώσσα προγραμματισμού C++.

Τα μαθήματα Arduino της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και σε ενήλικες. Εστιάζουν στον προγραμματισμό, στην εξοικείωση με τις βασικές αρχές των κυκλωμάτων και στην ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων των μαθητών, προωθώντας τον θετικό τρόπο σκέψης.

Tο Arduino αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον χώρο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, γι’ αυτό η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τα μαθήματα «Αυτοματισμοί και Ρομποτική (Arduino)» σε αρχάριους και προχωρημένους εκπαιδευόμενους.

Τα μαθήματα πραγματεύονται τα ακόλουθα:

Οι μαθητές, μετά το πέρας των μαθημάτων Arduino, θα είναι εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino, την σύνδεση των ηλεκτρονικών στοιχείων, τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων και των βασικών αισθητήρων μέσα σε ένα κύκλωμα και ικανοί να δημιουργούν αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές και συστήματα αυτοματισμών.