2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Junior Coding

Περιγραφή Προγράμματος

Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Οι μαθητές θα εμβαθύνουν περισσότερο στον προγραμματισμό μαθαίνοντας καινούργιες έννοιες. Θα εξασκήσουν την αλγοριθμική τους σκέψη και θα εφαρμόσουν μαθηματικές πράξεις. Οι κατασκευές τους πλέον, θα έχουν πιο ολοκληρωμένη μορφή πλησιάζοντας σε λειτουργικότητα πραγματικές ρομποτικές και μηχανικές κατασκευές που συναντούν στην καθημερινότητά τους.