2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Junior Mechanics

Περιγραφή Προγράμματος

Δημιουργία και έρευνα μηχανικών μοντέλων. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία. Θα μελετήσουν την αποδοτικότητα του μοχλού, της τροχαλίας και θα πειραματιστούν με τα γρανάζια. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με όρους μηχανικής και φυσικής. Ακόμη, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με νέους τρόπους προγραμματισμού και χρήση tablets.