2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Professional Programming Level 1

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το κύκλο δίνεται έμφαση στο προγραμματισμό και επιχειρείται η ομαλή μετάβαση σε ένα διαφορετικό προγραμματιστικό περιβάλλον. Η χρήση της έως τώρα οπτικής γλώσσας προγραμματισμού αντικαθίσταται από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση μελλοντικά.