2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Professional Robots Level 1

Περιγραφή Προγράμματος

Τα παιδιά θα γνωρίσουν το νέο εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο θα εργαστούν στους επόμενους κύκλους και θα λάβουν μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την μηχανική. Οι κατασκευές θα είναι δυσκολότερες και μεγαλύτερες, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν κατασκευαστικές δεξιότητες διαφόρων ειδών και πιο κοντά σε πραγματικά ρομποτικά μοντέλα της βιομηχανίας ή της καθημερινής ζωής.