2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προγράμματα Σπουδών - Εκπαιδευτική Ρομποτική

Junior

Η κατηγορία Junior ενδείκνυται για ηλικίες από Α μέχρι και Β Δημοτικού.

Robotics

+

Mechanics

+

Coding

+

Advanced

+

Senior

Η κατηγορία Senior ενδείκνυται για ηλικίες από Γ μέχρι και Δ Δημοτικού.

Robotics

+

Mechanics

+

Coding

+

Advanced

+

Robot

Η κατηγορία Robot ενδείκνυται για ηλικίες από Ε Δημοτικού μέχρι και Γ Γυμνασίου.

Beginner

+

Intermediate

+

Mechanics

+

Coding

+

Advanced

+

Expert

+

Specialist

+

Professional

+