2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προγράμματα Σπουδών - Εκπαιδευτική Ρομποτική

Junior

Η κατηγορία Junior ενδείκνυται για ηλικίες από Α Δημοτικού μέχρι και Γ Δημοτικού.

Robotics

+

Mechanics

+

Coding

+

League

+

Robot

Η κατηγορία Robot ενδείκνυται για ηλικίες από Γ Δημοτικού μέχρι και Α Λυκείου.

Beginner

+

Intermediate

+

Mechanics

+

Coding

+

Advanced

+

Expert

+

League

+

Professional

Η κατηγορία Professional ενδείκνυται για ηλικίες από Β Γυμνασίου μέχρι και Γ Λυκείου.

Robots level 1

+

Programming level 1

+

Robots level 2

+

Programming level 2

+

Football

+