2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Robot Advanced

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτόν τον κύκλο σπουυδών, οι μαθητές είναι πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα δουλεύοντας ως ομάδα. Θα προσπαθήσουν να επιλύουν ρομποτικά σενάρια διαφόρων ειδών, συνθέτοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τους προηγούμενους κύκλους μαθημάτων, τόσο στο πώς να δομούν σωστές μηχανικές κατασκευές, όσο και στο να λύνουν περίπλοκα προγραμματιστικά προβλήματα.