2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Robot Beginner

Περιγραφή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Robot Βeginner είναι μια εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική. Κατά την διάρκεια των προγραμμάτων γίνεται γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο που θα ασχοληθούμε για τους επόμενους κύκλους. Θεωρείται ο πιο βασικός κύκλος σπουδών, καθώς ο μαθητής παίρνει όλα τα βασικά εφόδια που χρειάζεται για να συνεχίσει. Πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικείωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού.