2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Robot Coding

Περιγραφή Προγράμματος

Εστίαση στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μαθαίνοντας έννοιες όπως ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές, ο παράλληλος προγραμματισμός κ.α. Οι νέες μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, καθώς και ο τρόπος σκέψης που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πέρας του συγκεκριμένου κύκλου είναι απαραίτητα εφόδια για τους επόμενους κύκλους.