2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Robot Mechanics

Περιγραφή Προγράμματος

Οι κατασκευές και τα σενάρια μαθήματος θα δίνουν έμφαση στην μηχανική. Οι μαθητές θα δημιουργούν ρομποτικές κατασκευές με περισσότερες δυνατότητες. Η δύναμη των κινητήρων, η ταχύτητα και η ισορροπία των κατασκευών θα βελτιστοποιούνται με μηχανικό τρόπο. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία.