2331029994

09:00 - 17:00

Ακαδημία Ρομποτικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Storytelling

Το Storytelling ή αλλιώς αφήγηση είναι η τέχνη της αφήγησης ιστοριών με στόχο την μεταβίβαση μηνυμάτων και παράλληλα τη διέγερση και τη φαντασία του ακροατή. Σήμερα, το Storytelling αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ακόμη και οι μαθητές με χαμηλά κίνητρα μάθησης και περιορισμένες ακαδημαϊκές δεξιότητες, είναι πιο πιθανό να ακούσουν, να διαβάσουν, να γράψουν και να εργαστούν σκληρά στο πλαίσιο της αφήγησης ιστοριών.

Με βάση τα παραπάνω, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνυφασμένη, όπως πάντα, με τα διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά και εκπαιδευτικά πρότυπα, εντάσσει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μαθήματα Lego Storytelling.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν και να επικοινωνήσουν τις δικές τους ιστορίες, παραμύθια και συμβάντα της καθημερινότητας τους με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου StoryStarter της Lego Education. Το πακέτο αποτελείται από 1,144 στοιχεία Lego συμπεριλαμβανομένων χαρακτήρων, ζώων, διακοσμητικών, εργαλείων, όπως και τουβλάκια και πλάκες για το χτίσιμο αυτών. Το πακέτο συνοδεύεται επίσης, από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να μετατρέψει την ιστορία σε ψηφιακή και έντυπη μορφή εισάγοντας εικόνες και διαλόγους

Παιδαγωγικά Ωφέλη

Το Lego Storytelling είναι ένα εργαλείο μάθησης, το οποίο ενισχύει θεμελιώδεις ακαδημαϊκές δεξιότητες του μαθητή, όπως είναι η ομιλία, η ακρόαση, η ανάγνωση, η γραφή και η κατανόηση. Ταυτόχρονα, προκαλεί τη φαντασία, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τελικά συμβάλλει δυναμικά στη γνωστική και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή.

Δομή, περιεχόμενο και διάρκεια μαθημάτων

Αρχικά, ο μαθητής μέσα από δομημένες δραστηριότητες, θα πειραματιστεί με το υλικό και το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου StoryStarter, ώστε να εξοικειωθεί με τον τρόπο λειτουργίας του. Στη συνέχεια, θα μοιραστεί γεγονότα και εμπειρίες της καθημερινότητας του απεικονίζοντάς τα σε μία σκηνή. Σε επόμενα μαθήματα, οι σκηνές πολλαπλασιάζονται και ο μαθητής καλείται να προσδώσει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος στην ιστορία που θα κατασκευάσει. Τελικά, ο μαθητής θα μπορεί να ανακατασκευάζει την ιστορία, αλλάζοντας την αρχή, το τέλος, και γενικότερα την πλοκή, αλλά και τους χαρακτήρες των ηρώων. Όλες οι δραστηριότητες ακολουθούν το μοντέλο Ποιος, Που, Πότε και Τι. Είναι θεμελιώδες, ο μαθητής να μπορεί να εισάγει με τρόπο ευέλικτο στις ιστορίες του χαρακτήρες, σκηνικά, χρονικές περιόδους και πλοκή, περιγράφοντας με ακρίβεια. Όλες οι δραστηριότητες είναι ομαδικές. Ο μαθητής στο τέλος κάθε μαθήματος θα έχει τη δυνατότητα να πάρει μαζί του την ιστορία που έχει μετατρέψει σε ψηφιακή και έντυπη μορφή με το ειδικό λογισμικό. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12 δίωρα μαθήματα.